Др. Деница Попова

Музикант, Изследовател, Автор

About Dialogue

DIAKRITOS

Musikalischer Religionsdialog

Jüdisch–Christlich–Muslimisch–Hinduistisch

Съобразено, с толерантност и уважение, отекват различията във вярата, светогледите и отношението към живота – чрез музиката. Солистите, които са с различни корени, представят различните религии - самостоятелно, по двама, трима или едновременно. Техните гласове могат да се пресичат, преплитат и да разказват историята на споделеното им съществуване като звуково пространство. Могат да се чуят индуистки традиции, еврейски, сефарадски и идиш песни, византийски православни песнопения, рецитации на Корана, католически средновековни песни и мотети, руски и български религиозни народни песни, арабска мистична поезия и мюсюлмански песнопения. Това прави осезаеми както различията, така и общата им история. Създава се атмосфера, в която песните се свързват една с друга динамично, внимателно и отчетливо (diakritos).

Воден от мистичен опит, който, четейки и тълкувайки, надхвърля външния вид на свещения текст, музикалният диалог обединява традициите, израснали от изолацията в продължение на хиляди години, в общ звук. Няма ансамблово пеене в обичайния смисъл, а по-скоро солови разговори. Нов общ звук възниква от разнообразието на певците и техните гласове и теми. Юдаизмът, християнството и ислямът – трите монотеистични религии – са били конкуренти на първоначалната идея на Авраам за един-единствен Бог, откакто са се появили в една и съща културна област на Близкия изток.

Песнопения и молитви от индуизма ще обогатят нашия диалог както музикално, така и съдържателно.