0:00 / 0:00
Radele
Раделе бягало
ой Раде Раде-еле
през две ми
през три планини
Любе е после следеше
и си е хитро питаше
от кога бягаш Раделе
Дали от баба от дядо
Йли от девет девера
или от осам зълвици
Не бягам либе не бягам
Нито от баба от дядо
или от осам девера
Най бягам либе най-бягам
от малкото деверче
Деверче на порти седеше
Кавал му думаше
Благатък батьо със буля.